Večne sporné Vianoce

Mnohí sa sporia o to, aké Vianoce by mali slovenské rodiny oslavovať. Najhlučnejším je spor globalistických Vianoc, ktoré vzišli z reklamy nadnárodnej korporácie a iných globalistických Vianoc, ktoré vzišli z náboženskej dogmy.

Pritom náboženstvá aj reklamy využívajú podobné metódy na dosiahnutie svojho cieľa. Jedni rastu predaja a druhí rastu členskej základne. V konečnom dôsledku sú obe strany zainteresované prvorado materiálne. To je však téma na inokedy.

Korporátny kapitalizmus, mor nášho hospodárstva

Mnohí zvaľujú nezdary a neistotu dnešného sveta na hyenizmus kapitalistov a ich posluhovačov. Niektorých toto ženie do rúk ľudí, ktorí sú týmto kapitalistom podobnejší než by sa zdalo. Hovoríme o komunistoch a socialistoch všemožného rázu.

Aj my mnohokrát hovoríme automaticky v pojme kapitalizmus, keď kritizujeme súčasný hospodársky systém, ktorý vládne našej krajine a aj svetu. Nie je to však celkom presné, rovnako ako nie je celkom presné nazvať národných socialistov fašistami. Majú podobné znaky a predsa dostatok rozdielov, aby sme ich mali odlišovať.

Zlaté časy socializmu…

Naši starí rodičia a aj rodičia, mnohí nostalgicky spomínajú na obdobie pred rokom 1989. Veď komu by nechýbali časy, kedy mal každý prácu, každý mal vzdelanie a vedel sa uživiť. A keď sa aj nedarilo, štát ho nenechal na holičkách a nevzal mu strechu nad hlavou.

Tak prečo vlastne sa udial „prevrat“ ak udalosti „nežnej revolúcie“ tak možno nazvať? Keď všetkým bolo tak dobre nemal by na to byť žiaden dôvod.