Zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu

Toto je nateraz posledný článok zo série, v ktorej rozoberáme návrhy zákonov z dielne ĽS NS. Tento sa venuje úplne prvému návrhu z ich dielne, o zrušení financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Je toho omnoho viac, čo nie je v poriadku s fungovaním politických strán na Slovensku, ale toto je aj podľa nás najmenší…

Novela zákona o neziskových mimovládnych organizáciách

Tento príspevok z dielne ĽS NS je pre nás najzaujímavejším, nakoľko téme mimovládnych organizácií a neziskoviek, sme sa venovali vždy len okrajovo. Fungovanie mimovládnych organizácií nie je pre nás prioritnou témou Preto sme sa im nikdy rozsiahlo nevenovali. To isto v blízkej budúcnosti napravíme. Avšak vzhľadom na súčasný stav našich informácií a znalostí, sa dokážeme s…

Zmena ústavy Slovenskej republiky

ĽS NS predložila do parlamentu aj návrh na vypustenie jedinej vety z ústavy, a to:

„Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“

A vôbec sa pri tomto návrhu nemáme  čom s nimi dohadovať, nakoľko Slovenská republika aj podľa vlastnej ústavy je zvrchovaným štátom a teda žiadne zákony by nemali stáť nad Slovenskými.

Zmena výšky rodičovského príspevku

O tomto nasledujúcom návrhu z dielne ĽS NS veľa negatívneho opäť nemožno povedať. Možno len to, že sa nám zdá málo ambiciózny. V plnom znení článok k nemu nájdete tu.

My sa však i tak naň pozrieme. ĽS NS ním chce dosiahnuť, aby sa zvýšil rodičovský príspevok rodinám dvojičiek a trojičiek. Argumenty, ktoré sme vedeli vydedukovať z textu sú nasledovné.

Zmena zákona o zbraniach

No to začína dobre. Citujeme: “Ústava Slovenskej republiky hovorí, že občan má právo brániť svoj život, majetok a zdravie.” My sme v ústave nič také nenašli. Možno bude čitateľ šikovnejší, Ústava Slovenskej republiky 2014. Poďme sa však pozrieť na ten návrh zákona.

ĽS NS predložila do parlamentu návrh, ktorý má za účel pozmenenie zákona o zbraniach a strelive tak, aby sa umožnila držba dlhých zbraní. Ovšem len tým občanom, ktorí vlastnia zbrojný preukaz typu B.

Návrh na zlepšenie životných podmienok

Dobrý nápad, ktorý je plne v súlade aj s našim presvedčením o dôležitosti rodiny pre stabilitu krajiny. V nadpise uvedený cieľ chce ĽS NS dosiahnuť zmenou zákona o dani z príjmov, v dôsledku ktorej by rodičia získali vyšší daňový bonus, ktorý má motivovať pracujúce rodiny k väčšej pôrodnosti.

Následkom si majú rodiny prilepšiť o takmer 107 eur mesačne oproti súčasnému stavu. Navyše by závisela výška bonusu na počte detí. Čím viac detí tým viac peňazí.

Znie dobre? Možno. My sme však názoru, že sú aj podstatne lepšie a komplexnejšie riešenia, z ktorých by profitovala celá krajina. Navyše snaha dosiahnuť pôrodnosť 3 deti na rodinu, je pri všetkej snahe utopická a keby aj bola reálna je celkom určite zbytočná. Prečo? To objasníme.

Návrh na zákaz ťažby bridlicového plynu

Nakoľko podľa dostupných informácií na internete, počnúc Wikipédiou, cez odporcov frakovania a končiac podporovateľmi frakovania, sme dospeli k záveru, že už na základe toho ako frakovanie funguje, považujeme návrh na zákaz frakovania za vhodný a správny z hľadiska ochrany človeka a životného prostredia. Nie však z hľadiska ekonomického.

Pozrime však, ako argumentuje ĽS NS vo svojom návrhu, ktorý predložila v apríli.