Kam patrí Slovensko?

Objavila sa správa, že vojaci OSSR sa budú presúvať spolu s ďalimi zložkami v rámci NATO, do Pobaltia. Tam budú umiestnení na pohraničí s Ruskou federáciou. Sama o sebe je táto správa neveľmi zaujímavá.

Sme členskou krajinou NATO a z tejto medzinárodnej dohody nám vyplývajú určité záväzky. Vzťahy medzi Ruskou federáciou a USA, ako aj EÚ; sa v poslednom období opäť rapídne zhoršujú.

Pri pohľade na túto situáciou, vojenské presuny nie sú ničím zvláštnym ani neočakávaným. Západ a východ po desaťročiach opäť napínajú svaly na „domácej“ pôde. Zástupné vojny na blízkom východe zdá sa, že už nepostačujú.

Využijeme však príležitosť, ktorá sa touto správou opäť raz naskytá a pozrieme sa do mysle ľudí, ktorí sa označujú za vlastencov, patriotov, národovcov, nacionalistov. Pretože v našej krajine sa pri takýchto správach deje zvláštna vec a totiž, že ľudia označujúci sa za jedno z horeuvedných, si vyberajú stranu v konflikte, ktorý sa nás týka len okrajovo.