Potraty v našom svetonázore

Pred dnes už dlhým časom vyšli u nás dva články na tému umelo prerušeného tehotenstva, ľudovo potratov. V dôsledku novo rozdúchanej diskusie, po návrhu ĽS NS, ktorý má sprísniť potratovú politiku našej krajiny, sme sa rozhodli prihodiť do diskusie svoj postoj.

Chceme tu uchopiť príležitosť a predostrieť našim čitateľom aj širšej verejnosti náš postoj k tejto kontroverznej téme. S odstupom času vznikla rozdielna interpretácia spôsobu akým docieliť výsledok, ktorý chceme vidieť. Preto sa musel zmeniť náš aj prístup. Oproti nášmu pôvodnému postoju regulácie potratov veľmi prísnym spôsobom, sme sa rozhodli myslieť neobvykle. Namiesto určovania, kedy má byť potrat povolený a kedy nie, sme sa rozhodli ísť opačnou cestou.