Prezidentský kandidát Štefan Harabin 2019

Ďalším z možných kandidátov, označovaných ako pronárodných, je bývalý predseda najvyššieho súdu Štefan Harabin. Tento muž má pohnutú minulosť a kto ju chce brať do úvahy vo svojom rozhodovaní, tomu to silno odporúčame.

Pre potreby tohto článku nás však bude zaujímať len a len jeho program. A ten je zatiaľ najrozsiahlejší, ktorý sme čítali. V plnom znení ho nájdete na stránke kandidáta Harabina.

Rozdelený je na 5 oblastí, z ktorých každá obsahuje viacero bodov. Tými oblasťami sú: Štát,právo a politický systém; ekonomika; Sociálna oblasť, zdravotníctvo a rodina; medzinárodné vzťahy; kultúrna oblasť. A my sa teraz pozrieme na každú z nich.