Prezidentský kandidát Róbert Švec 2019

A je na rade ďalší z kandidátov na zváženie. Tentokrát sa jedná o kandidáta Róberta Šveca. Nájsť jeho program do prezidentských volieb nebolo ľahké, ba dokonca sa ukazuje ako nemožné. Ten istý problém máme aj s posledným z kandidátov, ktorí sú pre nacionalistov na zváženie.

Súdiac podľa vyjadrenia na jeho fb stránke je jeho program identický s programovými tézami Slovenského hnutia obrody, ktoré zakladal a aj vedie. Tak sa podľa toho aj budeme riadiť a budeme tieto programové tézy vnímať ako jeho program do volieb.

Síce sme sa k týmto tézam už vyjadrili v minulosti, avšak to bolo v súvislosti so snahami SHO o svoju registráciu ako politickej strany. Takže sa na ne pozrieme dnes z nového uhla pohľadu, aj keď na našom hodnotení téz ako takých sa len málo zmenilo od vzniku onoho článku. V kontexte s konkrétnou funkciou však nadobúdajú trochu iný kontext a v rámci neho ich treba aj hodnotiť.

Program kandidáta Róberta Šveca pozostáva z jedenástich oblastí. To sľubuje pomerne rozsiahly program, avšak samotné časti sú celkom skúpe na slová.