Vyjadrenie k výsledku 1. kola prezidentských volieb 2019

Prvé kolo volieb na prezidenta Slovenskej republiky dopadlo presne podľa našich očakávaní. Bohužiaľ. Môžeme sa dohadovať, môžeme analyzovať a môžeme ukazovať prstom kto je na vine, že sa „pronárodní“ kandidáti nepresadili.

Pre nás je jasné, že jednoducho nedokázali presvedčiť v tomto systéme dostatok voličov, ktorí nie sú pevnými zástancami politiky toho, ktorého z nich. A nedokázali osloviť ani nacionalistov nášho razenia.

Prezidentský kandidát Marián Kotleba 2019

4 dni pred voľbami konečne prichádza na rad kandidát, na ktorého mnohí ešte čakajú. Kandidát Marián Kotleba, z aktuálnych prezidentských kandidátov je asi najkontroverznejšou postavou, a to nielen zásluhou nepriaznivo naladených médií.

Tento kandidát pred niekoľkými dňami prostredníctvom straníckych novín zverejnil svoj program do prezidentských volieb. Avšak tento program veľmi nemáme ako komentovať, nakoľko jeho obsah je písaný len ako stručný profil osoby Mariána Kotlebu a menej o konkrétnych predstavách a riešeniach.

Nakoľko však napríklad ani kandidát Róbert Švec nemal konkrétny prezidentský program, ale opieral sa o politickú líniu svojho hnutia, môžeme poľahky túto logiku aplikovať aj u kandidáta Kotlebu.

Koniec koncov v jednom dokážeme čiastočne súhlasiť so slovami kandidáta Šveca, že pre prezidenta z charakteru jeho pozície nie je nutne dôležitý konkrétny program, ale dlhodobá vízia smerovania. Toto aplikujúc je teda zaujímavé pozrieť si desatoro strany Kotleba – ĽS NS a čo implikuje pre činnosť kandidáta Kotlebu.

Príslušný text bol zverejnený na stránke Kotleba – ĽS NS.

Prezidentský kandidát Róbert Švec 2019

A je na rade ďalší z kandidátov na zváženie. Tentokrát sa jedná o kandidáta Róberta Šveca. Nájsť jeho program do prezidentských volieb nebolo ľahké, ba dokonca sa ukazuje ako nemožné. Ten istý problém máme aj s posledným z kandidátov, ktorí sú pre nacionalistov na zváženie.

Súdiac podľa vyjadrenia na jeho fb stránke je jeho program identický s programovými tézami Slovenského hnutia obrody, ktoré zakladal a aj vedie. Tak sa podľa toho aj budeme riadiť a budeme tieto programové tézy vnímať ako jeho program do volieb.

Síce sme sa k týmto tézam už vyjadrili v minulosti, avšak to bolo v súvislosti so snahami SHO o svoju registráciu ako politickej strany. Takže sa na ne pozrieme dnes z nového uhla pohľadu, aj keď na našom hodnotení téz ako takých sa len málo zmenilo od vzniku onoho článku. V kontexte s konkrétnou funkciou však nadobúdajú trochu iný kontext a v rámci neho ich treba aj hodnotiť.

Program kandidáta Róberta Šveca pozostáva z jedenástich oblastí. To sľubuje pomerne rozsiahly program, avšak samotné časti sú celkom skúpe na slová.

Prezidentský kandidát Štefan Harabin 2019

Ďalším z možných kandidátov, označovaných ako pronárodných, je bývalý predseda najvyššieho súdu Štefan Harabin. Tento muž má pohnutú minulosť a kto ju chce brať do úvahy vo svojom rozhodovaní, tomu to silno odporúčame.

Pre potreby tohto článku nás však bude zaujímať len a len jeho program. A ten je zatiaľ najrozsiahlejší, ktorý sme čítali. V plnom znení ho nájdete na stránke kandidáta Harabina.

Rozdelený je na 5 oblastí, z ktorých každá obsahuje viacero bodov. Tými oblasťami sú: Štát,právo a politický systém; ekonomika; Sociálna oblasť, zdravotníctvo a rodina; medzinárodné vzťahy; kultúrna oblasť. A my sa teraz pozrieme na každú z nich.

Prezidentský kandidát Milan Krajniak 2019

Pokračujeme ďalším kandidátom z chvosta nášho zoznamu. Na chvoste zoznamu sa ocitol, pretože celá politická strana, ktorej je súčasťou je absolútne nečitateľná a ako správna populistická strana zahŕňa aj protichodné charaktery. Nakoľko populizmus vplýva na program tohto kandidáta uvidíme v tomto článku.

Kto má záujem si prečítať aj samotný program, nielen náš komentár k nemu nájde ho na príslušnej stránke. Kampaň kandidáta Krajniaka sa odohráva pod heslom prezident pomáha. Ako má táto pomoc vyzerať popisuje vo svojom programe.

„Národní“ kandidáti prezidentských volieb 2019

Na základe výsledkov ankety uskutočnenej na našej facebookovej stránke vzniká tento článok ako prvý zo série článkov k nastávajúcim prezidentským voľbám. Postupne sa budeme venovať každému jednému z kandidátov na prezidenta, ktorí si dávajú respektíve dostali prívlastok pronárodný.

V tomto článku si len krátko spomenieme, o ktorých kandidátov sa jedná a ako sa pri ozname svojej kandidatúry prvotne vyjadrili k plánom svojich programov a čo si o týchto vyjadreniach myslíme.

V ďalších článkoch si jednotlivých kandidátov pozrieme bližšie, na základe ich programu, ale čiastočne aj vyjadrení. Chceme sa však venovať hlavne tomu, čo si dajú do programov, pretože to je jediná skutočne relevantná informácia, na základe ktorej ich aj po prípadnej výhre možno hodnotiť.

O úžitku politických strán

Pre mnohých sú politické strany a hnutia prežitkom. A sú názoru, že by sa nič hrozného nestalo, keby sme sa ich zbavili. Ľudia sa vraj vedia organizovať aj spontánne a nepotrebujú na to politické strany ani hnutia.

Podľa iných máme neziskové organizácie, mimovládne organizácie a občianske združenia. Všetky tieto organizácie dokážu podľa nich dostatočne suplovať fungovanie politických strán. A mnohí by chceli vidieť zmiznúť aj tieto formy združovania.

Prezidentské voľby 2019

Blížia sa opäť raz voľby na prezidenta SR. Vzhľadom k tomu, že tento post je primárne reprezentatívnym postom a nie postom s reálnou a významnou mocenskou súčasťou, je nám zaťažko sa im venovať v detaile.

Napriek tomu považujeme za nutné, keď už je súčasný politický režim takto nastavený, dať tým nacionalistom, ktorí vo volebnom procese ešte vidia zmysel, náš pohľad na naskytajúce sa možnosti.