8. Máj – deň víťazstva nad fašizmom

8. Máj 1945 – Konečná porážka Nemecka a víťazstvo nad novým svetonázorom, ktorý svojou čírou existenciou, ohrozujúcou status quo vo svete, znamenal vojnu, ktorú podľa súčasného konsenzu aj spôsobil. Nech však boli národný socializmus a jeho odnože akékoľvek, jeho porážka pre Slovákov a Slovensko, ako aj ostatné krajiny strednej Európy, znamenal porážku aj posledných nádejí na skutočnú suverenitu a rovnocennosť týchto krajín v Európe.

O štrnástom marci a jeho skutočnej váhe

14. marec je pre mnohých kontroverzným obdobím našich dejín. jedni ho zatracujú pre následné udalosti, ktoré spečatili charakter tohto obdobia, iní oslavujú fakt, že šlo o prvý vo veľkej miere suverénny štát pre náš národ. Je veľmi ťažké na Slovensku hovoriť o tomto období, práve preto, že je tak silno polarizujúce. Dokonca závisí aj na tom, ktorému historikovi načúvame, či šlo o pozitívne, alebo negatívne obdobie našich dejín. A keďže nejestvuje na toto obdobie konsenzus, považujeme za zbytočné, venovať ako laici priveľkú pozornosť udalostiam z neho.

A tu by mohol článok teoreticky aj skončiť. Ale aby boli naše názory jasné, musí pokračovať.

O zákernosti (ne)skrývaného šovinizmu

V minulosti vládla, v dôsledku šovinistických tendencií, veľká nevraživosť medzi slovenskými a maďarskými národnými hnutiami. Dnes sa doba zmenila a je veľmi pozitívne, že slovenský nacionalizmus odkladá svoje zábrany a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v Európe. Je však otázne, či tá spolupráca je obojstranne skutočne úprimná. Hlavne ohľadom maďarských národných hnutí máme svoje pochybnosti. Okrem iného, aj vzhľadom na symboliku hnutí a ich členov. Chceme preto upozorniť slovenských nacionalistov, aby si dávali pozor a boli pri spolupráci s našim južným susedom veľmi opatrní.

Krátka úvaha o Európskom ideále a ako ho zachrániť

“Unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est.”, je výrok v latinčine, ktorý v preklade značí: “Kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké”.

Tento niekomu možno neznámy latinský výrok sa nachádza v mravných ponaučeniach Štefana I. svojmu synovi Imrichovi. Pre tých, čo na hodinách dejepisu nedbali, sv.Štefan (Štefan I.) bol prvým uhorským panovníkom a teda aj našim prvým kráľom, v spoločných dejinách Slovákov a Maďarov.

Bohužiaľ, v priebehu storočí nadvlády Maďarov v Uhorsku, naši južní susedia buď zabudli, alebo vedome hodili za hlavu toto ponaučenie. A tak aj Uhorsko pri prvej príležitosti dopadlo.