Dane: znižovať a škrtať. Nie neustále pridávať.

Slovenská republika je jedným z európskych štátov, majúcich najvyššie daňové zaťaženia. A to nehovoríme len o zdaňovaní korporátnych subjektov, ale aj ich zamestnancov.

Tento stav je dlhodobo neprijateľný. Každá politická garnitúra doterajších vlád sa propagovala aj snahami o zníženie tohto zaťaženia, že k tomu nedošlo, alebo ich počiny boli len polovičaté, to vidíme aj na súčasnom zaťažení.

Slovenské národné povstanie. Náš postoj je jasný.

Snáď s výnimkou vzniku prvej Slovenskej republiky žiadne výročie dejín Slovenska a Slovákov nevyvoláva toľko emócií ako Slovenské národné povstanie (SNP).

Väčšina slovenského obyvateľstva ho oslavuje, aj keď si možno ich dôvody podľa politického presvedčenia odporujú. Je tu aj malá frakcia, ktorá SNP zatracuje. Kde stojíme my? To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Elitizmus: kde vládnu hierarchie, tam národy prosperujú

Slovenská politická scéna sa rozplýva v škandáloch, vzájomných obvineniach a hlúpych žabomyších vojnách. Jediným víťazom tohto chaosu, sú nadnárodné korporácie a šedé eminencie stojace v pozadí.

A my len stojíme na krajnici a dívame sa s úžasom na degeneráciu a ideologický chaos, ktoré zachvátili Slovensko a šíria sa ním ako mor. Vieme, že demokracia zlyhala. Vieme tiež, že bežní demokrati ani nevedia, čo vlastne spôsobila tá ich vláda ľudu.