Suverénny štát – Čo to pre nás znamená?

V závislosti od toho, z pohľadu akej profesie sa človek díva na pojem suverénneho štátu, dochádza k rôznym záverom. My sme sa rozhodli, že sa nebudeme obmedzovať, pretože mnohokrát profesionalita výkladu spôsobuje úplne odlišné pochopenie. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pozrieť na suverenitu štátu z triezveho pohľadu ľudí stojacich mimo profesionálnych deformácií spôsobených mnohokrát nadmernou vierou v slová autorít.

O mieste viery a cirkví v našich ideáloch

Kresťanská viera takmer 2 tisícročia formovala európsku kultúru a vplývala na mentalitu a myslenie ľudí. To je príspevok, na ktorý nadčlovek nezabúda a drží ho v úcte. Avšak v 21. storočí s jeho hrozbami, o ktorých kresťanstvo pri svojom vzniku ani nesnívalo, spôsobujú, že nášmu bytiu a našej kultúre nakoniec viac škodí ako prospieva.

To isté možno povedať aj o ktoromkoľvek menšinovom náboženstve, nakoľko viera v nadprirodzeného Boha, ktorý ovláda naše životy a riadi naše správanie, je pri pohľade na dianie u nás, ale aj vo svete, viac než len pochybná.

Viera v nadprirodzeného Boha je zbytočnou príťažou pre nadčloveka, nakoľko nás podriaďuje nadprirodzenému pánovi, ktorý si jednoznačne neželá, aby sa človek vyvíjal a dosahoval nové výšiny bytia. Prísľub raja po smrti, človeku berie iniciatívu zlepšovať život na zemi a posúvať vpred vývoj svojho druhu. My odmietame stagnáciu, či dokonca návrat k zvieraťu, a tak odmietame aj kresťanskú, či inú dogmatickú vieru v nadprirodzeno.