Prezidentský kandidát Róbert Švec 2019

A je na rade ďalší z kandidátov na zváženie. Tentokrát sa jedná o kandidáta Róberta Šveca. Nájsť jeho program do prezidentských volieb nebolo ľahké, ba dokonca sa ukazuje ako nemožné. Ten istý problém máme aj s posledným z kandidátov, ktorí sú pre nacionalistov na zváženie.

Súdiac podľa vyjadrenia na jeho fb stránke je jeho program identický s programovými tézami Slovenského hnutia obrody, ktoré zakladal a aj vedie. Tak sa podľa toho aj budeme riadiť a budeme tieto programové tézy vnímať ako jeho program do volieb.

Síce sme sa k týmto tézam už vyjadrili v minulosti, avšak to bolo v súvislosti so snahami SHO o svoju registráciu ako politickej strany. Takže sa na ne pozrieme dnes z nového uhla pohľadu, aj keď na našom hodnotení téz ako takých sa len málo zmenilo od vzniku onoho článku. V kontexte s konkrétnou funkciou však nadobúdajú trochu iný kontext a v rámci neho ich treba aj hodnotiť.

Program kandidáta Róberta Šveca pozostáva z jedenástich oblastí. To sľubuje pomerne rozsiahly program, avšak samotné časti sú celkom skúpe na slová.

Prezidentský kandidát Milan Krajniak 2019

Pokračujeme ďalším kandidátom z chvosta nášho zoznamu. Na chvoste zoznamu sa ocitol, pretože celá politická strana, ktorej je súčasťou je absolútne nečitateľná a ako správna populistická strana zahŕňa aj protichodné charaktery. Nakoľko populizmus vplýva na program tohto kandidáta uvidíme v tomto článku.

Kto má záujem si prečítať aj samotný program, nielen náš komentár k nemu nájde ho na príslušnej stránke. Kampaň kandidáta Krajniaka sa odohráva pod heslom prezident pomáha. Ako má táto pomoc vyzerať popisuje vo svojom programe.

Storočnica prvej Československej republiky

Prišiel čas sa vyjadriť k „jedinečnému“ sviatku, ktorý tento rok oslavujeme. Jedinečný je preto, lebo náš západný sused a pre mnohých najbližší bratský národ ho oslavuje každý rok, narozdiel od nás. Jedná sa o 100. Výročie vzniku prvej Československej republiky.

Explicitne sme napísali názov Československej, a nie ako by bolo správne Česko-Slovenskej. Pretože aj keď politickým pozadím bolo vytvorenie spoločného štátu, kde si budú Slováci rovnocenní so svojimi „bratmi“, realita tohto štátu sa veľmi rýchlo zvrtla.

Dane: znižovať a škrtať. Nie neustále pridávať.

Slovenská republika je jedným z európskych štátov, majúcich najvyššie daňové zaťaženia. A to nehovoríme len o zdaňovaní korporátnych subjektov, ale aj ich zamestnancov.

Tento stav je dlhodobo neprijateľný. Každá politická garnitúra doterajších vlád sa propagovala aj snahami o zníženie tohto zaťaženia, že k tomu nedošlo, alebo ich počiny boli len polovičaté, to vidíme aj na súčasnom zaťažení.

Slovenské národné povstanie. Náš postoj je jasný.

Snáď s výnimkou vzniku prvej Slovenskej republiky žiadne výročie dejín Slovenska a Slovákov nevyvoláva toľko emócií ako Slovenské národné povstanie (SNP).

Väčšina slovenského obyvateľstva ho oslavuje, aj keď si možno ich dôvody podľa politického presvedčenia odporujú. Je tu aj malá frakcia, ktorá SNP zatracuje. Kde stojíme my? To sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.