Návrh na zlepšenie životných podmienok

Dobrý nápad, ktorý je plne v súlade aj s našim presvedčením o dôležitosti rodiny pre stabilitu krajiny. V nadpise uvedený cieľ chce ĽS NS dosiahnuť zmenou zákona o dani z príjmov, v dôsledku ktorej by rodičia získali vyšší daňový bonus, ktorý má motivovať pracujúce rodiny k väčšej pôrodnosti.

Následkom si majú rodiny prilepšiť o takmer 107 eur mesačne oproti súčasnému stavu. Navyše by závisela výška bonusu na počte detí. Čím viac detí tým viac peňazí.

Znie dobre? Možno. My sme však názoru, že sú aj podstatne lepšie a komplexnejšie riešenia, z ktorých by profitovala celá krajina. Navyše snaha dosiahnuť pôrodnosť 3 deti na rodinu, je pri všetkej snahe utopická a keby aj bola reálna je celkom určite zbytočná. Prečo? To objasníme.

Návrh na zákaz ťažby bridlicového plynu

Nakoľko podľa dostupných informácií na internete, počnúc Wikipédiou, cez odporcov frakovania a končiac podporovateľmi frakovania, sme dospeli k záveru, že už na základe toho ako frakovanie funguje, považujeme návrh na zákaz frakovania za vhodný a správny z hľadiska ochrany človeka a životného prostredia. Nie však z hľadiska ekonomického.

Pozrime však, ako argumentuje ĽS NS vo svojom návrhu, ktorý predložila v apríli.

Mesačná mzda poslancov naviazaná na minimálnu mzdu namiesto priemernej mzdy

Znie to od ĽS NS krásne, nie?

Nech si politici skúsia, aké to je mať minimálku a hneď sa bude zvyšovať minimálna mzda a ľuďom bude hej. Tak nejako vyznieva myšlienkový pochod poslancov ĽS NS , ktorí predložili najnovšie návrh zákona, presne s týmto účelom.

A aj si ho zaujímavo vyargumentovali. Ich pohľad na vec nájdete priamo na ich stránke pod linkom: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/ekonomika-a-hospodarstvo/navrh-zakona-ls-nase-slovensko-platy-politikov-musia-zavisiet-od-minimalnej-mzdy/ . My však o návrhu máme pochybnosti.

Pokúsime sa preto vytiahnuť samotné argumenty, prečo chcú zviazať platy poslancov s minimálnou mzdou a prejdeme si ich spoločne.

Rozšírenie jadrových kapacít elektrární

Náš veľavážený premiér Róbert Fico, sa vyjadril na tému jadrovej energetiky. Potvrdil jednu z našich obáv, že bude naďalej zastávať rozširovanie kapacít výroby elektrickej energie jadrovými elektrárňami. Tvrdí, že to je najlepší spôsob, ako naplniť ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia. Chce naďalej bojovať suverénne za právo Slovenskej republiky sa samostatne rozhodnúť ako chce produkovať energiu.

Taktiež tvrdí, že ak sa dostavia tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, otvoria sa tým úplne nové možnosti konkurencie, nakoľko Slovensko bude môcť vo veľkom elektrinu vyvážať.

My však máme pochybnosti o úprimnosti všetkých týchto tvrdení. Pretože nás trápi hlavne otázka, prečo si myslí, že z toho všetkého bude profitovať Slovensko.

TTIP/CETA: chápadlá chobotnice globalizmu

Sporadicky sa v našich domácich médiách objavujú správy o takzvanom TTIP, či takzvanej CETA.  Informácie k TTIP/CETA sú v lepšom prípade vágne, v horšom priamo zavádzajúce.

Tak sme sa podujali pozrieť čo tieto zmluvy predstavujú. Nakoľko sú si na nerozoznanie podobné pozrieme sa na TTIP. Táto zmluva má byť zmluvou o voľnom obchode a výmene tovarov medzi EÚ a USA. Podľa toho ako túto zmluvu prezentujú oficiálne orgány EÚ je plná výhod pre európskych podnikateľov  a všetkých jej občanov.

Žiaľ poskytnuté informácie sú deravé a vyvolávajú viac otázok ako zodpovedajú. Nepridáva tomu celému ani fakt, že všetky rokovania sa odohrávajú za uzatvorenými dverami a občania oboch zmluvných strán majú byť postavení pred hotovú vec.

Dane: O ich výške a využití na Slovensku

“Iba dve veci na tomto svete sú isté, dane a smrť.” Všetci tento citát poznáme a nejeden určite pokyvuje súhlasne hlavou a diví sa ako sme sa sem mohli dostať. Dane sú od nepamäti hlavný zdroj príjmov každého štátu.

Každý štát sa snaží hrdiť, okrem iného, aj čo najefektívnejším výberom daní a minimálnym daňovým únikom. Unikajú tie dane skutočne u tých, čo nie sú ochotní ich poctivo platiť? My vravíme nie.