Návrh na zákaz ťažby bridlicového plynu

Nakoľko podľa dostupných informácií na internete, počnúc Wikipédiou, cez odporcov frakovania a končiac podporovateľmi frakovania, sme dospeli k záveru, že už na základe toho ako frakovanie funguje, považujeme návrh na zákaz frakovania za vhodný a správny z hľadiska ochrany človeka a životného prostredia. Nie však z hľadiska ekonomického.

Pozrime však, ako argumentuje ĽS NS vo svojom návrhu, ktorý predložila v apríli.

Mesačná mzda poslancov naviazaná na minimálnu mzdu namiesto priemernej mzdy

Znie to od ĽS NS krásne, nie?

Nech si politici skúsia, aké to je mať minimálku a hneď sa bude zvyšovať minimálna mzda a ľuďom bude hej. Tak nejako vyznieva myšlienkový pochod poslancov ĽS NS , ktorí predložili najnovšie návrh zákona, presne s týmto účelom.

A aj si ho zaujímavo vyargumentovali. Ich pohľad na vec nájdete priamo na ich stránke pod linkom: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/ekonomika-a-hospodarstvo/navrh-zakona-ls-nase-slovensko-platy-politikov-musia-zavisiet-od-minimalnej-mzdy/ . My však o návrhu máme pochybnosti.

Pokúsime sa preto vytiahnuť samotné argumenty, prečo chcú zviazať platy poslancov s minimálnou mzdou a prejdeme si ich spoločne.

Rozšírenie jadrových kapacít elektrární

Náš veľavážený premiér Róbert Fico, sa vyjadril na tému jadrovej energetiky. Potvrdil jednu z našich obáv, že bude naďalej zastávať rozširovanie kapacít výroby elektrickej energie jadrovými elektrárňami. Tvrdí, že to je najlepší spôsob, ako naplniť ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia. Chce naďalej bojovať suverénne za právo Slovenskej republiky sa samostatne rozhodnúť ako chce produkovať energiu.

Taktiež tvrdí, že ak sa dostavia tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, otvoria sa tým úplne nové možnosti konkurencie, nakoľko Slovensko bude môcť vo veľkom elektrinu vyvážať.

My však máme pochybnosti o úprimnosti všetkých týchto tvrdení. Pretože nás trápi hlavne otázka, prečo si myslí, že z toho všetkého bude profitovať Slovensko.