Prezidentský kandidát Štefan Harabin 2019

Ďalším z možných kandidátov, označovaných ako pronárodných, je bývalý predseda najvyššieho súdu Štefan Harabin. Tento muž má pohnutú minulosť a kto ju chce brať do úvahy vo svojom rozhodovaní, tomu to silno odporúčame.

Pre potreby tohto článku nás však bude zaujímať len a len jeho program. A ten je zatiaľ najrozsiahlejší, ktorý sme čítali. V plnom znení ho nájdete na stránke kandidáta Harabina.

Rozdelený je na 5 oblastí, z ktorých každá obsahuje viacero bodov. Tými oblasťami sú: Štát,právo a politický systém; ekonomika; Sociálna oblasť, zdravotníctvo a rodina; medzinárodné vzťahy; kultúrna oblasť. A my sa teraz pozrieme na každú z nich.

„Národní“ kandidáti prezidentských volieb 2019

Na základe výsledkov ankety uskutočnenej na našej facebookovej stránke vzniká tento článok ako prvý zo série článkov k nastávajúcim prezidentským voľbám. Postupne sa budeme venovať každému jednému z kandidátov na prezidenta, ktorí si dávajú respektíve dostali prívlastok pronárodný.

V tomto článku si len krátko spomenieme, o ktorých kandidátov sa jedná a ako sa pri ozname svojej kandidatúry prvotne vyjadrili k plánom svojich programov a čo si o týchto vyjadreniach myslíme.

V ďalších článkoch si jednotlivých kandidátov pozrieme bližšie, na základe ich programu, ale čiastočne aj vyjadrení. Chceme sa však venovať hlavne tomu, čo si dajú do programov, pretože to je jediná skutočne relevantná informácia, na základe ktorej ich aj po prípadnej výhre možno hodnotiť.