Elitizmus: kde vládnu hierarchie, tam národy prosperujú

Slovenská politická scéna sa rozplýva v škandáloch, vzájomných obvineniach a hlúpych žabomyších vojnách. Jediným víťazom tohto chaosu, sú nadnárodné korporácie a šedé eminencie stojace v pozadí.

A my len stojíme na krajnici a dívame sa s úžasom na degeneráciu a ideologický chaos, ktoré zachvátili Slovensko a šíria sa ním ako mor. Vieme, že demokracia zlyhala. Vieme tiež, že bežní demokrati ani nevedia, čo vlastne spôsobila tá ich vláda ľudu.

Korporátny kapitalizmus, mor nášho hospodárstva

Mnohí zvaľujú nezdary a neistotu dnešného sveta na hyenizmus kapitalistov a ich posluhovačov. Niektorých toto ženie do rúk ľudí, ktorí sú týmto kapitalistom podobnejší než by sa zdalo. Hovoríme o komunistoch a socialistoch všemožného rázu.

Aj my mnohokrát hovoríme automaticky v pojme kapitalizmus, keď kritizujeme súčasný hospodársky systém, ktorý vládne našej krajine a aj svetu. Nie je to však celkom presné, rovnako ako nie je celkom presné nazvať národných socialistov fašistami. Majú podobné znaky a predsa dostatok rozdielov, aby sme ich mali odlišovať.

Európa národov

Keď hovoríme o Európe národov, ľahko si každý môže vybrať, čo pod tým pojmom rozumieť. Niekto bude vidieť Európske národy 21. storočia, niekto iný zas začne spomínať na Európu spred svetových vojen. Všetko podľa osobnej preferencie daného človeka. A preto si vyjasníme v tomto článku, čo tým pojmom myslíme my a v akom zmysle ho používame.