Čo sú problémy Slovenska? A ako ich vyriešime?

Slovensko ako krajina má nejeden problém. A nie je jedinou krajinou na svete s týmito problémami. A zároveň nie je Slovensko ani krajinou s najväčšími problémami. Práve naopak môžeme s istotou povedať, že v porovnaní s nadpolovičnou väčšinou krajín, je Slovensko na tom veľmi dobre. A predsa má niekoľko závažných problémov, ktoré zdá sa nik nechce riešiť pri koreni, len na ne reagujú.

Ako vysušiť močiar politických strán

Ach tá naša politická scéna. Pohybuje sa na nej nespočet malých strán a straničiek. Časť z nich je aktívna v podstate len formálne. Oficiálne je aktívnych v súčasnosti 65 politických strán a hnutí. Na voľbách 2016 sa zúčastnilo z nich celkom 23. Kto vie aspoň trochu počítať, si všimne, že len trochu cez jednu tretinu aktívnych strán sa vôbec zúčastnilo volieb do národnej rady.

Terminológia – kameň úrazu vo verejnej diskusii

Každý akademik na svete vám povie to isté. Používanie správnej terminológie je nutné. Inak vznikajú nedorozumenia a dezinterpretácie povedaného. Správna terminológia dokáže takýmto situáciám zabrániť. Čo však spravíme, keď sa terminológia používaná v bežnej reči začne svojim obsahom diametrálne odlišovať od akademickej terminológie?

Môžeme označiť bežného človeka za nedostatočne vzdelaného v danej oblasti a teda neschopného sa k danej oblasti vyjadrovať. Veď ak by mal dostačujúce vzdelanie, tak by rozumel používaným pojmom rovnako ako akademik a nevznikali by problémy. A tak je lepšie, keď prenechá laik akademikom rozhodovanie v daných otázkach.

Niekto takéto rozhodnutie nazve pragmatickým a má pravdu. Niekto začne hovoriť o špecializácii a profesionalizácii spoločnosti. A má pravdu. A my budeme hovoriť o akademikoch odtrhnutých od reality života. A tiež budeme mať pravdu.

Cenzúra a jej význam v stagnujúcej spoločnosti

Pre nás rasových nacionalistov cenzúra akýchkoľvek názorov, nemá žiaden význam. A vlastne by sme mohli aj touto vetou ukončiť celý článok, nebyť „vlastencov“, ale aj nepriateľov akejkoľvek formy nacionalizmu a ich snáh umlčať nepohodlné otázky. Pretože sme už neraz narazili na prístup blokovania nepohodlných otázok, rôznych webov zo všetkých politických spektier. Aj preto ujasníme teraz našim čitateľom náš postoj k otázke cenzúry a teda aj slobody vyjadrovania.

Jed, známy pod menom Individualizmus

Individualizmus vychádza z predpokladu, že jednotlivec a jeho potreby a záujmy sú dôležitejšie ako záujmy skupiny. Nejeden druh zvierat, by s tým nesúhlasil. A my tiež. Jednotlivec je dôležitý, to nepopierame, avšak nie je nadradený spoločnosti, skupine v ktorej žije. Snahou štátu musí byť vyváženie potrieb jednotlivca a potrieb spoločnosti ako celku. Rozdielov medzi našim vnímaním jednotlivca a vnímaním jednotlivca individualizmom je však mnoho.