ĽS NS má nové návrhy zákonov. Pozrime sa na ne

ĽS NS v parlamente nezaháľa ako sa zdá a produkuje návrhy zákonov pomerne pravidelne. Doteraz sme sa pozreli na 13 návrhov, pričom približne polovicu sme mohli považovať za použiteľnú, ba miestami aj dobrú. A dnes sa pozrieme na to čo vyprodukovala aj nami zvolená „alternatíva“ odvtedy. Kto si chce pozrieť aj staršie články, nájde ich všetky v tomto linku. Od posledného návrhu na ktorý sme sa pozreli, uplynulo vyše mesiaca a „jediná skutočná vlastenecká strana“ vyprodukovala 5 rôznych návrhov zákonov.

Čítať viac

ĽS NS je jediná cesta k jednote, či nie?

Po tom ako sa ozvalo Slovenské hnutie obrody s informáciou, že sa budú snažiť stať politickou stranou, hneď sa ozvali prvé výkriky. Niektorí kričali hurá, konečne budeme mať alternatívu ku šialenej ĽS NS. A iní zas začali obviňovať SHO zo zbytočného štiepenia už aj tak slabej národnej scény.

V tomto, článku sa chceme pozrieť v krátkosti, koľko je pravdy na tvrdení o štiepení. Pretože, akosi sa nám marí, že ĽS NS nie je prvou politickou stranou, ktorá sa hlási k vlastenectvu. Ale pozrime sa, aké strany nájdeme ešte.

Čítať viac

Terminológia – kameň úrazu vo verejnej diskusii

Každý akademik na svete vám povie to isté. Používanie správnej terminológie je nutné. Inak vznikajú nedorozumenia a dezinterpretácie povedaného. Správna terminológia dokáže takýmto situáciám zabrániť. Čo však spravíme, keď sa terminológia používaná v bežnej reči začne svojim obsahom diametrálne odlišovať od akademickej terminológie?

Môžeme označiť bežného človeka za nedostatočne vzdelaného v danej oblasti a teda neschopného sa k danej oblasti vyjadrovať. Veď ak by mal dostačujúce vzdelanie, tak by rozumel používaným pojmom rovnako ako akademik a nevznikali by problémy. A tak je lepšie, keď prenechá laik akademikom rozhodovanie v daných otázkach.

Niekto takéto rozhodnutie nazve pragmatickým a má pravdu. Niekto začne hovoriť o špecializácii a profesionalizácii spoločnosti. A má pravdu. A my budeme hovoriť o akademikoch odtrhnutých od reality života. A tiež budeme mať pravdu.

Čítať viac