Terminológia – kameň úrazu vo verejnej diskusii

Každý akademik na svete vám povie to isté. Používanie správnej terminológie je nutné. Inak vznikajú nedorozumenia a dezinterpretácie povedaného. Správna terminológia dokáže takýmto situáciám zabrániť. Čo však spravíme, keď sa terminológia používaná v bežnej reči začne svojim obsahom diametrálne odlišovať od akademickej terminológie?

Môžeme označiť bežného človeka za nedostatočne vzdelaného v danej oblasti a teda neschopného sa k danej oblasti vyjadrovať. Veď ak by mal dostačujúce vzdelanie, tak by rozumel používaným pojmom rovnako ako akademik a nevznikali by problémy. A tak je lepšie, keď prenechá laik akademikom rozhodovanie v daných otázkach.

Niekto takéto rozhodnutie nazve pragmatickým a má pravdu. Niekto začne hovoriť o špecializácii a profesionalizácii spoločnosti. A má pravdu. A my budeme hovoriť o akademikoch odtrhnutých od reality života. A tiež budeme mať pravdu.

Čítať viac

SHO (Slovenské hnutie obrody) – zo združenia strana

SHO (Slovenské hnutie obrody), je organizácia, ktorá je na scéne slovenského nacionalizmu už pomerne dlho. Venuje sa v podstate tým istým aktivitám, ako ktorákoľvek iná porovnateľná organizácia. SHO sa však rozhodlo, že nestačí byť len hnutím, treba ísť do politiky. A keď sa podarilo ĽS NS dostať sa do parlamentu, tak prečo by sa nemohla uchádzať i táto strana o hlasy? A tak je rozbehnutá petícia na vyzbieranie dostatku podpisov, aby sa mohli transformovať na politickú stranu. A pre nás je to moment, sa pozrieť bližšie na to, čo vlastne táto strana ponúka slovenskému nacionalizmu.

Čítať viac

Extrémizmus, extrémisti. Radikalizmus radikáli.

Extrémizmus dostal na nohy celú Európu a Slovensko s ňou. Aspoň teda ľavicové sociálno-demokratické strany určite. Európa zažíva novú vlnu extrémizmu, v dôsledku strachu vyvolávanom pred utečencami. aspoň tak to prezentujú médiá. Na Slovensku k tomu vznikla aj nová koncepcia boja proti extrémizmu. No prosto treba proti extrémistom a radikálom bojovať všetkými zákonnými možnosťami. Narážame však na problém, takmer každý používa slová extrémizmus a radikalizmus, ale málokto ich vie skutočne definovať.

Čítať viac

Migrácia na Slovensko, zobrazená štatistikami

Európa ako celok má veľký problém s nelegálnou migráciou neeurópskych živlov do nej. Ako však v rámci toho vyzerá Slovensko? To si pozrieme dnes vo svetle štatistických údajov z úradu hraničnej a cudzineckej polície. Najaktuálnejšími sú údaje z roku 2016, preto si pozrieme tie. Treba však mať na pamäti, že tie čísla tvoria len tí, ktorých sa podarilo odchytiť.

Čítať viac

Cenzúra a jej význam v stagnujúcej spoločnosti

Pre nás rasových nacionalistov cenzúra akýchkoľvek názorov, nemá žiaden význam. A vlastne by sme mohli aj touto vetou ukončiť celý článok, nebyť „vlastencov“, ale aj nepriateľov akejkoľvek formy nacionalizmu a ich snáh umlčať nepohodlné otázky. Pretože sme už neraz narazili na prístup blokovania nepohodlných otázok, rôznych webov zo všetkých politických spektier. Aj preto ujasníme teraz našim čitateľom náš postoj k otázke cenzúry a teda aj slobody vyjadrovania.

Čítať viac