Andrej Kiska: „Ak sa nebude dariť Rómom, …“

Náš „vážený pán prezident“ Andrej Kiska sa rozhodol zaperliť: „Ak sa nebude dariť Rómom, nebude sa dariť ani Slovensku.“ Je jeho výrok hlúposť? Alebo je na ňom čo i len štipka pravdy?  My sme sa rozhodli pozrieť na štatistické údaje a budeme sa pohybovať čisto v zistených číslach. Sme si vedomí, že odhadovaný počet Rómov na Slovensku je podstatne vyšší, ako štatisticky zistený. Konzervatívne odhady vidia počet Rómov na Slovensku vo výške cca 300 000 tie menej konzervatívne hovoria aj o 600 000. Žiaľ dohady nás nikam nikdy nedovedú, takže môžeme pracovať len s číslami, ktoré máme. Držme sa ich teda.

Čítať viac

Jed, známy pod menom Individualizmus

Individualizmus vychádza z predpokladu, že jednotlivec a jeho potreby a záujmy sú dôležitejšie ako záujmy skupiny. Nejeden druh zvierat, by s tým nesúhlasil. A my tiež. Jednotlivec je dôležitý, to nepopierame, avšak nie je nadradený spoločnosti, skupine v ktorej žije. Snahou štátu musí byť vyváženie potrieb jednotlivca a potrieb spoločnosti ako celku. Rozdielov medzi našim vnímaním jednotlivca a vnímaním jednotlivca individualizmom je však mnoho.

Čítať viac

Revízia medzinárodných zmlúv, ktorých sa zúčastňuje SR

Slovenská republika za 25 rokov svojej novodobej samostatnosti spravila obrovský skok vpred. V rámci budovania samostatnej štátnosti sa tak Slovensko stalo súčasťou mnohých nadnárodných štruktúr. Nejedna zo zmlúv, ktoré takto naša malá krajina uzavrela, je neprehľadná. To prispieva silno k tomu, aby vznikali rôzne konšpirácie a dohady o skutočnom účele týchto zväzkov Slovenska s inými krajinami. My preto navrhujeme nasledovné.

Čítať viac

Zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu

Toto je nateraz posledný článok zo série, v ktorej rozoberáme návrhy zákonov z dielne ĽS NS. Tento sa venuje úplne prvému návrhu z ich dielne, o zrušení financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Je toho omnoho viac, čo nie je v poriadku s fungovaním politických strán na Slovensku, ale toto je aj podľa nás najmenší…

Čítať viac

Novela zákona o neziskových mimovládnych organizáciách

Tento príspevok z dielne ĽS NS je pre nás najzaujímavejším, nakoľko téme mimovládnych organizácií a neziskoviek, sme sa venovali vždy len okrajovo. Fungovanie mimovládnych organizácií nie je pre nás prioritnou témou Preto sme sa im nikdy rozsiahlo nevenovali. To isto v blízkej budúcnosti napravíme. Avšak vzhľadom na súčasný stav našich informácií a znalostí, sa dokážeme s…

Čítať viac

Zmena ústavy Slovenskej republiky

ĽS NS predložila do parlamentu aj návrh na vypustenie jedinej vety z ústavy, a to:

„Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“

A vôbec sa pri tomto návrhu nemáme  čom s nimi dohadovať, nakoľko Slovenská republika aj podľa vlastnej ústavy je zvrchovaným štátom a teda žiadne zákony by nemali stáť nad Slovenskými.

Čítať viac

Zmena výšky rodičovského príspevku

O tomto nasledujúcom návrhu z dielne ĽS NS veľa negatívneho opäť nemožno povedať. Možno len to, že sa nám zdá málo ambiciózny. V plnom znení článok k nemu nájdete tu.

My sa však i tak naň pozrieme. ĽS NS ním chce dosiahnuť, aby sa zvýšil rodičovský príspevok rodinám dvojičiek a trojičiek. Argumenty, ktoré sme vedeli vydedukovať z textu sú nasledovné.

Čítať viac

Zmena zákona o zbraniach

No to začína dobre. Citujeme: “Ústava Slovenskej republiky hovorí, že občan má právo brániť svoj život, majetok a zdravie.” My sme v ústave nič také nenašli. Možno bude čitateľ šikovnejší, Ústava Slovenskej republiky 2014. Poďme sa však pozrieť na ten návrh zákona.

ĽS NS predložila do parlamentu návrh, ktorý má za účel pozmenenie zákona o zbraniach a strelive tak, aby sa umožnila držba dlhých zbraní. Ovšem len tým občanom, ktorí vlastnia zbrojný preukaz typu B.

Čítať viac