Návrh na zlepšenie životných podmienok

Dobrý nápad, ktorý je plne v súlade aj s našim presvedčením o dôležitosti rodiny pre stabilitu krajiny. V nadpise uvedený cieľ chce ĽS NS dosiahnuť zmenou zákona o dani z príjmov, v dôsledku ktorej by rodičia získali vyšší daňový bonus, ktorý má motivovať pracujúce rodiny k väčšej pôrodnosti.

Následkom si majú rodiny prilepšiť o takmer 107 eur mesačne oproti súčasnému stavu. Navyše by závisela výška bonusu na počte detí. Čím viac detí tým viac peňazí.

Znie dobre? Možno. My sme však názoru, že sú aj podstatne lepšie a komplexnejšie riešenia, z ktorých by profitovala celá krajina. Navyše snaha dosiahnuť pôrodnosť 3 deti na rodinu, je pri všetkej snahe utopická a keby aj bola reálna je celkom určite zbytočná. Prečo? To objasníme.

Čítať viac

Návrh na zákaz ťažby bridlicového plynu

Nakoľko podľa dostupných informácií na internete, počnúc Wikipédiou, cez odporcov frakovania a končiac podporovateľmi frakovania, sme dospeli k záveru, že už na základe toho ako frakovanie funguje, považujeme návrh na zákaz frakovania za vhodný a správny z hľadiska ochrany človeka a životného prostredia. Nie však z hľadiska ekonomického.

Pozrime však, ako argumentuje ĽS NS vo svojom návrhu, ktorý predložila v apríli.

Čítať viac

Mesačná mzda poslancov naviazaná na minimálnu mzdu namiesto priemernej mzdy

Znie to od ĽS NS krásne, nie?

Nech si politici skúsia, aké to je mať minimálku a hneď sa bude zvyšovať minimálna mzda a ľuďom bude hej. Tak nejako vyznieva myšlienkový pochod poslancov ĽS NS , ktorí predložili najnovšie návrh zákona, presne s týmto účelom.

A aj si ho zaujímavo vyargumentovali. Ich pohľad na vec nájdete priamo na ich stránke pod linkom: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/ekonomika-a-hospodarstvo/navrh-zakona-ls-nase-slovensko-platy-politikov-musia-zavisiet-od-minimalnej-mzdy/ . My však o návrhu máme pochybnosti.

Pokúsime sa preto vytiahnuť samotné argumenty, prečo chcú zviazať platy poslancov s minimálnou mzdou a prejdeme si ich spoločne.

Čítať viac

Rozšírenie jadrových kapacít elektrární

Náš veľavážený premiér Róbert Fico, sa vyjadril na tému jadrovej energetiky. Potvrdil jednu z našich obáv, že bude naďalej zastávať rozširovanie kapacít výroby elektrickej energie jadrovými elektrárňami. Tvrdí, že to je najlepší spôsob, ako naplniť ambiciózne ciele v oblasti ochrany životného prostredia. Chce naďalej bojovať suverénne za právo Slovenskej republiky sa samostatne rozhodnúť ako chce produkovať energiu.

Taktiež tvrdí, že ak sa dostavia tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach, otvoria sa tým úplne nové možnosti konkurencie, nakoľko Slovensko bude môcť vo veľkom elektrinu vyvážať.

My však máme pochybnosti o úprimnosti všetkých týchto tvrdení. Pretože nás trápi hlavne otázka, prečo si myslí, že z toho všetkého bude profitovať Slovensko.

Čítať viac

Dane. Všetkých trápia, nikto ich nerieši

Na Slovensku sú dane a ich výška či zloženie veľmi háklivou témou, na ktorú sa málokto vyjadruje s priveľkou ochotou. Čo je nám však všetkým dnes jasné, je že naše dane sú vysoké a neefektívne využité. Z toho dôvodu sa natíska vôbec otázka legitímnosti niektorých daní, či daňového systému ako takého.

Pseudoliberálne politické strany nám tvrdia, že dane je možné znížiť, ba dokonca že je to potrebné. Má to ochrániť podnikateľské prostredie. A majú v princípe pravdu. Keď dostali možnosť vykonať zásadné zmeny v prospech jednotlivca v štáte a podnikateľského prostredia, nechopili sa jej.

Čítať viac

O zmene a ako ju možno dosiahnuť

Každý štát je založený na spoločenskej zmluve. Táto zmluva je často nepísanou dohodou, mnohokrát však dohodou spísanou vo forme všeobecne platnej ústavy. Táto zmluva kladie základy vzťahu medzi ľudom a jeho politickými elitami.

Je prirodzeným vyústením spoločenských kontaktov v rozrastajúcej sa spoločnosti, ktorá si vyžaduje udržiavanie poriadku v skupinách ľudí presahujúcich 250 členov. Spoločenská zmluva a zriadenie štátu sa stáva nutnosťou v záujme prežitia jednotlivcov v spoločnosti.

Spoločenská zmluva určuje ako bude štát riadený, ako bude, či nebude, delená moc a ako sa v nej môže vyjadrovať ľud k dianiu. Výsledkom sú rôzne modely štátneho zriadenia v závislosti od prevládajúcej spoločenskej ideológie. V Európe sa presadila po dlhom boji takzvaná demokracia, ktorá sa dnes ukazuje neschopná riešiť problémy niektorých národov a naopak v iných národoch funguje takmer bez problémov.

Slovensko je jednou z krajín, kde sa demokracia ukazuje ako systém, ktorý je neschopný sa venovať skutočným starostiam a problémom svojho obyvateľstva. Všetky neduhy spojené s nefunkčnou spoločenskou zmluvou; počnúc rozrastajúcou sa netrestanou korupciou, cez zmenu volieb a období medzi nimi na cirkusové vystúpenie, pokračujúc rodinkárstvom a likvidáciou všetkých zabezpečení a inštitúcií fungujúcich v prospech ľudu a jeho duševného a telesného zdravia, až po následný nárast takzvaného extrémizmu a boja proti nemu prostredníctvom účelových zákonov; dnes trápia slovenskú republiku.

Preto sme názoru, že demokratický systém v prevedení, aké funguje u nás v súčasnosti, je skrz naskrz prehnité a musí byť odstránené. Možností ako ho odstrániť je viacero.

Čítať viac