Ordo ab Chao, z každého rozkladu príde nový rast

Latinský výraz Ordo ab Chao značí v slovenskom jazyku poriadok z chaosu. Často je spájaný so slobodomurármi a illuminátmi, takže už teraz vieme, že mnohí konšpirátori aj nás spoja týmito obskúrnymi zoskupeniami. Stačí im, že aj my sme použili túto vetu a nejakým spôsobom o nej hovoríme.

Ordo ab Chao je však, tak ako Sanguis lege est, len výsledkom pozorovania sveta a ťahania súvislostí z pozorovaného. Ordo ab Chao, to je život taký ako je. Všetci sme už počuli frázu, že na to aby sme mohli niečo vybudovať musíme niečo iné najprv zničiť.

Čítať viac

Interrupcia tehotenstva. Áno či nie?

Ťažko sa o téme interrupcie rozmýšľa a ešte ťažšie hovorí. Ak je človek za zákaz, respektíve silné obmedzenie interrupcie, tak oberá ženu o právo sebaurčenia a je automaticky katolík a extrémista. Ak je človek proti obmedzeniam interrupcie, tak je bezbožný komunista a vrah detí. Ešte šťastie, že nacionalistov takéto označenia nemusia ťažiť, pretože v hĺbke vieme, že to čo zastávame a čo robíme je správne. Na základe nášho pohľadu na nacionalizmus je potrebné to, čo nazývame riadenou interrupciou.

Žena má jednoznačne právo na sebaurčenie, avšak musí brať ohľad na celok. A teda ak otehotnie, musí pri svojom práve zvažovať aj dopady na okolie. S interrupciou nemáme zásadný problém, ak pri nej nie je zničený geneticky nezávadný plod, ktorý nevzišiel z násilného sexuálneho činu a ani otec, ani matka dieťaťa nie sú maloletí. Žena môže z nášho hľadiska podstúpiť interrupciu potom, ako bola dôkladne oboznámená so všetkými zdravotnými aspektami, vrátane možnej psychickej traumy.

Čítať viac

8. Máj – deň víťazstva nad fašizmom

8. Máj 1945 – Konečná porážka Nemecka a víťazstvo nad novým svetonázorom, ktorý svojou čírou existenciou, ohrozujúcou status quo vo svete, znamenal vojnu, ktorú podľa súčasného konsenzu aj spôsobil. Nech však boli národný socializmus a jeho odnože akékoľvek, jeho porážka pre Slovákov a Slovensko, ako aj ostatné krajiny strednej Európy, znamenal porážku aj posledných nádejí na skutočnú suverenitu a rovnocennosť týchto krajín v Európe.

Čítať viac

O štrnástom marci a jeho skutočnej váhe

14. marec je pre mnohých kontroverzným obdobím našich dejín. jedni ho zatracujú pre následné udalosti, ktoré spečatili charakter tohto obdobia, iní oslavujú fakt, že šlo o prvý vo veľkej miere suverénny štát pre náš národ. Je veľmi ťažké na Slovensku hovoriť o tomto období, práve preto, že je tak silno polarizujúce. Dokonca závisí aj na tom, ktorému historikovi načúvame, či šlo o pozitívne, alebo negatívne obdobie našich dejín. A keďže nejestvuje na toto obdobie konsenzus, považujeme za zbytočné, venovať ako laici priveľkú pozornosť udalostiam z neho.

A tu by mohol článok teoreticky aj skončiť. Ale aby boli naše názory jasné, musí pokračovať.

Čítať viac

O zákernosti (ne)skrývaného šovinizmu

V minulosti vládla, v dôsledku šovinistických tendencií, veľká nevraživosť medzi slovenskými a maďarskými národnými hnutiami. Dnes sa doba zmenila a je veľmi pozitívne, že slovenský nacionalizmus odkladá svoje zábrany a spolupracuje na medzinárodnej úrovni v Európe. Je však otázne, či tá spolupráca je obojstranne skutočne úprimná. Hlavne ohľadom maďarských národných hnutí máme svoje pochybnosti. Okrem iného, aj vzhľadom na symboliku hnutí a ich členov. Chceme preto upozorniť slovenských nacionalistov, aby si dávali pozor a boli pri spolupráci s našim južným susedom veľmi opatrní.

Čítať viac

Krátka úvaha o Európskom ideále a ako ho zachrániť

“Unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est.”, je výrok v latinčine, ktorý v preklade značí: “Kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké”.

Tento niekomu možno neznámy latinský výrok sa nachádza v mravných ponaučeniach Štefana I. svojmu synovi Imrichovi. Pre tých, čo na hodinách dejepisu nedbali, sv.Štefan (Štefan I.) bol prvým uhorským panovníkom a teda aj našim prvým kráľom, v spoločných dejinách Slovákov a Maďarov.

Bohužiaľ, v priebehu storočí nadvlády Maďarov v Uhorsku, naši južní susedia buď zabudli, alebo vedome hodili za hlavu toto ponaučenie. A tak aj Uhorsko pri prvej príležitosti dopadlo.

Čítať viac