Korporátny kapitalizmus, mor nášho hospodárstva

Mnohí zvaľujú nezdary a neistotu dnešného sveta na hyenizmus kapitalistov a ich posluhovačov. Niektorých toto ženie do rúk ľudí, ktorí sú týmto kapitalistom podobnejší než by sa zdalo. Hovoríme o komunistoch a socialistoch všemožného rázu.

Aj my mnohokrát hovoríme automaticky v pojme kapitalizmus, keď kritizujeme súčasný hospodársky systém, ktorý vládne našej krajine a aj svetu. Nie je to však celkom presné, rovnako ako nie je celkom presné nazvať národných socialistov fašistami. Majú podobné znaky a predsa dostatok rozdielov, aby sme ich mali odlišovať.

Čítať viac

Zlaté časy socializmu…

Naši starí rodičia a aj rodičia, mnohí nostalgicky spomínajú na obdobie pred rokom 1989. Veď komu by nechýbali časy, kedy mal každý prácu, každý mal vzdelanie a vedel sa uživiť. A keď sa aj nedarilo, štát ho nenechal na holičkách a nevzal mu strechu nad hlavou.

Tak prečo vlastne sa udial „prevrat“ ak udalosti „nežnej revolúcie“ tak možno nazvať? Keď všetkým bolo tak dobre nemal by na to byť žiaden dôvod.

Čítať viac

ĽS NS – Návrh zákona o domobrane

Už je to nejaký ten deň od nášho posledného článku, kde sme preberali činnosť poslancov za ĽS NS. Prišiel čas, sa pozrieť na ďalší zo zákonov z ich dielne. Dlho hovorila ĽS NS o snahách zriadiť domobranu. Teraz sa rozhodli skúsiť pretlačiť zákon, ktorý by to umožňoval. Ako inak, zákon neprešiel. A my sa pozrieme, či je dôvod na smútok nad tým a teda na argumenty a dôvody prezentované ĽS NS. Celý ich článok nájdete tu.

Čítať viac