Večne sporné Vianoce

Mnohí sa sporia o to, aké Vianoce by mali slovenské rodiny oslavovať. Najhlučnejším je spor globalistických Vianoc, ktoré vzišli z reklamy nadnárodnej korporácie a iných globalistických Vianoc, ktoré vzišli z náboženskej dogmy.

Pritom náboženstvá aj reklamy využívajú podobné metódy na dosiahnutie svojho cieľa. Jedni rastu predaja a druhí rastu členskej základne. V konečnom dôsledku sú obe strany zainteresované prvorado materiálne. To je však téma na inokedy.

Čítať viac

Korporátny kapitalizmus, mor nášho hospodárstva

Mnohí zvaľujú nezdary a neistotu dnešného sveta na hyenizmus kapitalistov a ich posluhovačov. Niektorých toto ženie do rúk ľudí, ktorí sú týmto kapitalistom podobnejší než by sa zdalo. Hovoríme o komunistoch a socialistoch všemožného rázu.

Aj my mnohokrát hovoríme automaticky v pojme kapitalizmus, keď kritizujeme súčasný hospodársky systém, ktorý vládne našej krajine a aj svetu. Nie je to však celkom presné, rovnako ako nie je celkom presné nazvať národných socialistov fašistami. Majú podobné znaky a predsa dostatok rozdielov, aby sme ich mali odlišovať.

Čítať viac

Zlaté časy socializmu…

Naši starí rodičia a aj rodičia, mnohí nostalgicky spomínajú na obdobie pred rokom 1989. Veď komu by nechýbali časy, kedy mal každý prácu, každý mal vzdelanie a vedel sa uživiť. A keď sa aj nedarilo, štát ho nenechal na holičkách a nevzal mu strechu nad hlavou.

Tak prečo vlastne sa udial „prevrat“ ak udalosti „nežnej revolúcie“ tak možno nazvať? Keď všetkým bolo tak dobre nemal by na to byť žiaden dôvod.

Čítať viac